Statsløn for at passe familiens gamle i hjemmet

I Spanien har man tradition for at tage sig af sine forældre, når de bliver gamle. I et spansk hjem bor bedstemor eller bedstefar ofte sammen med sine børn og børnebørn og tager del i familiens dagligliv. De gamle flytter hjem til deres børn, når de føler, at helbredet svigter, eller ensomheden bliver for streng. Så lyder det: “hør nu, far, du må komme og bo hos os, der får du det bedre.” Det drejer sig ikke bare om, at man tager et ansvar på sig, man føler også at det er på tide at gengælde forældrenes omsorg i alle årene. Nu, hvor de bliver gamle og ikke kan klare sig selv, bliver rollerne byttet om, og børnene må tage sig af forældrene.

Fuente: Coastal.com

Fuente: Coastal.com

Der opstår imidlertid problemer, når bedstemors eller -fars helbred bliver konstant plejekrævende. Så er det, man må overveje, om han eller hun ville blive passet bedre på et plejehjem. Men der er mangel på offentlige plejehjem, og de private koster mere, end hvad en gennemsnitsfamilie har råd til. Derfor bliver mange plejekrævende gamle hos familien, og opgaverne som sygeplejerske/ledsager/personlig plejer varetages af familiens kvinder, som efterhånden er fuldtidsbeskæftiget med omsorgen for den gamle.

Dette grundlæggende træk i det spanske samfundsmønster blev taget i betragtning i den lov, der trådte i kraft i januar 2007: LAAD, Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (Lov om fremme af personlig selvstændighed og omsorg for plejekrævende personer). I denne lov figurerer de såkaldte “ikke-professionelle plejere/omsorgspersoner”. Men ville anerkende indsatsen fra disse mennesker, der tilbragte al deres tid med at tage sig af plejekrævende gamle eller handicappede, og således give dem adgang til en økonomisk kompensation i form af en slags beskeden løn med social- og sygesikringsbidrag. Tanken var, at denne ydelse skulle gælde i undtagelsestilfælde, hvor offentlig omsorg ikke var tilgængelig, f.eks. på landet, og desuden er den tidsbegrænset.

Nu, to år efter lovens ikrafttræden, viser det sig dog, at denne foranstaltning hverken er en undtagelse eller tidsbegrænset. Statistikken viser, at 51% af den støtte, der gives til plejekrævende personer, udbetales som løn til kvinder, der passer gamle i hjemmet.

Fuente: 60segundosrd.com

Fuente: 60segundosrd.com

For den offentlige administration er denne “plejeløn” billigere end driften af en plejehjemsplads, og derfor udnyttes loven langt ud over sin bestemmelse i mange af Spaniens selvstyrende regioner. Faktisk har regionen Castilla y León beregnet, at hvis man dér gav samme antal ”plejelønninger” som landsgennemsnittet, ville man kunne spare 6.1 millioner euro om måneden.

Samtidig styrkes opfattelsen af kvinden som den, der skal passe og pleje hele familien. Montserrat Muñoz fra IU (venstrefløjspartiet Izquierda Unida) udtaler, at “de fleste af plejepersonerne er kvinder, hvilket fastholder dem i den rolle, de altid har haft”. Marisol Pérez, fra PSOE, udtaler, at “der endnu ikke er tilstrækkeligt med institutionspladser, men der eksisterer stadig en familiekultur: denne opgave udføres af mange kvinder, og nogle af dem ønsker at blive ved. Der skal et generationsskifte til for at ændre denne skik”.

Som næsten alle offentlige initiativer har støtten til familiens egne omsorgspersoner med tiden vist sig at have to facetter. Den positive side er, at der er blevet givet støtte til de mennesker, der har forladt arbejdsmarkedet og ofret deres fritid for at tage sig af deres kære, de gamle og de handicappede. Det beskedne plejevederlag er særdeles kærkomment for nogle familier, hvis økonomi er meget trængt. Bagsiden af medaljen viser, hvordan den smukke tradition med at tage sig af forældrene, når de bliver gamle, i flergenerationsfamilier, hvor de nye medlemmer beriges af de ældres erfaring og kundskaber, udnyttes af det offentlige til at spare penge og systemet placerer på ny kvinderne i traditionelle roller, som de åbenbart aldrig vil komme fri af.

Kilder og supplerende oplysninger om loven:

Ministerio de Sanidad y Política Social – IMSERSO, información sobre la LAAD
Ley de dependencia: http://www.laleydeladependencia.com/
Folleto ley de dependencia de CC.OO
La ley de dependencia perpetúa el cuidado de ancianos en casa
Entra en vigor la ley de dependencia que afectará a más de un millón de personas: Artikel om lovens ikrafttræden, og hvorledes den vil omfatte over 1 million personer.

Et humoristisk indslag: Statslønningsværdige Spaniere.

No te creas nada II

Ahora que el escándalo sobre el vídeo de Visitdenmark, dónde una joven buscaba al padre de su hijo, ha llenado tanto los medios de comunicación daneses cómo internacionales llega el tiempo de las disculpas y las justificaciones.

Fuente: Ekstra Bladet

Fuente: Ekstra Bladet

Visitdenmark sigue, en cierta manera, defendiendo el vídeo y asegurando que “es un buen ejemplo de mujeres danesas dignas e independientes que no temen tomar sus propias decisiones”. Sin embargo, parece que el mensaje que ha llegado más claramente es: Dinamarca es un país lleno de mujeres atractivas dispuestas a irse a la cama con desconocidos. Ven a Dinamarca y disfruta de sexo sin compromiso.

Tampoco existe una justificación económica tras dicha campaña. La idea de colgar un vídeo en Youtube y dejar que sean los internautas quienes lo propaguen no ha resultado tan barata como se podía creer en un principio. La “campaña” de Visitdenmark ha costado 1,6 millones de coronas, casi 225.000 €, que han salido directamente del bolsillo de los ciudadanos daneses ya que la organización es de carácter público.

Como suele ocurrir en estos casos, ha comenzado la caza del responsable último al que poder culpar y algunos señalan con el dedo a la directora de Visitdenmark, Dorte Kiilerich, que en su defensa dice: “Yo no soy responsable sobre el modo en que la gente percibe el vídeo”. A lo que han respondido entre otros el Presidente de la Junta Directiva de la organización, Georg Sørensen, que es precisamente su trabajo tener en cuenta el efecto que producirá una determinada campaña.

Ays, con lo fácil que hubiera sido colgar simplemente un vídeo de la sirenita….

Fuentes:

http://ekstrabladet.dk/ferie/danmark/article1222380.ece
http://ekstrabladet.dk/ferie/udland/article1223344.ece
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8258473.stm

Svin bare chefen til

Hvor tit har man ikke måttet sluge en skrubtudse på vej ud fra chefens kontor? Har du også haft lyst til at sige din oprigtige mening om bossens sidste nye “lyse idé”, – men været nødt til at smile “begejstret”, for han er jo chefen? De tider er forbi på det spanske arbejdsmarked. I Katalonien er der blevet afsagt en dom, hvorefter “Fornærmelse mod chefen ikke er afskedigelsesgrund”.

Fuente: Mujumarka.biz

Fuente: Mujumarka.biz

En katalaner blev afskediget, fordi han sagde om sin chef at “den mand er jo skør”, og under en diskussion om udbetaling af nogle diæter kaldte han chefen for “son of a bitch”. Det førte til en afskedigelse, som medarbejderen bragte for retten, idet han hævdede, at fyringen var uberettiget.  Sagen er nået til Kataloniens højesteret, som lagde til grund for sin afgørelse, at det drejer sig om dagligdags vendinger, der ofte fremsættes i en diskussion, og derfor ikke har en vægt, som berettiger til afskedigelse. Nu må chefen enten genansætte den medarbejder, der fornærmede ham, eller betale ham en bod på 6.483 € (næsten 50.000 kr). Er det ikke skønt at vide, at man kan sige sin ærlige mening til chefen, uden at han kan fyre én af den grund – og hvis han gør det, bliver det ikke gratis?

Fuente:

Insultar al jefe no es motivo de despido

No te creas nada

¿Has visto este vídeo?

Una pobre joven danesa está buscando al padre de su hijo de año y medio. Lo conoció en una noche de copas en Copenhague, se emborracharon juntos, hicieron el amor y ella quedó embarazada. A la mañana siguiente, él había desaparecido y ella no recuerda su nombre, ni su país de origen. Por eso ha decidido hacer este vídeo, colgarlo en Youtube y confiar en que el padre del niño lo vea y sepa que tiene un hijo.

Más de 800.000 personas han visto y difundido este vídeo en un intento de ayudar a la pobre madre pero no ha sido posible encontrar al padre de la criatura, probablemente porque todo es una gran mentira.

El vídeo es marketing viral encargado por la oficina de turismo danesa de financiación pública, Visitdenmark, y con él se quiere mostrar Dinamarca como un país liberal.

Ahora que la verdad se ha salido a la luz, miles de personas, que sienten que han sido estafadas y que se ha abusado de sus buenas intenciones, escriben mensajes furiosos al mail que aparecía en el vídeo y en el guestbook de Visitdenmark. Los ciudadanos daneses están por su parte estupefactos e indignados por el uso que se ha dado a sus impuestos.

¿No hay límites morales para la publicidad? ¿Se puede decir que la campaña ha sido un éxito por el gran número de personas al que ha llegado? ¿Se percibe Dinamarca gracias a él como un país liberal?

Fuentes:

SKRIV: Hvad synes du om VisitDenmarks YouTube-reklame?
Dansker fupper hele verden med falsk søn

Otros Blogs que hablan sobre el tema:

http://xanfarin.com/2009/09/15/danish-mother-seeking-madre-danesa-busca-padre/

Des eller dus?

Den såkaldte “Defensor del Pueblo” – (“Ombudsmand”) Enrique Múgica, har i kongressen foreslået, at skolerne genindfører den høflige tiltaleform ‘usted’ for at styrke disciplinen blandt eleverne. Uddannelsesordføreren for Partido Popular, det højreliberale oppositionsparti, Juan Antonio Gómez Trinidad, har straks tilsluttet sig tanken og foreslår andre tiltag, såsom genindførelse af skoleuniform.

I Spanien har der for nylig været alvorlige ungdomsoptøjer i forbindelse med kraftigt alkoholiserede gadefester, “botellones”. Det har været vanskeligt for politi, forældre og myndigheder at skabe ro blandt de unge.

Fuente: RTVE

Fuente: RTVE

Múgica ser en farlig tendens i, at mange forældre tager børnenes parti over for læreren, og dermed
undergraver dennes autoritet. Han mener også, at når eleverne er dus med lærerne, er det første skridt på vejen til ‘botellones” – kraftigt alkoholiserede fester i det offentlige rum, som på det seneste er endt i voldsomme optøjer. Múgica anbefaler altså skolerne at genindføre skikken med, at eleverne bruger den høflige tiltaleform ‘usted’, når de taler til deres lærere.

Er det en bagatel eller kan det være med til at genskabe respekten for autoriteter
– ja, måske ligefrem respekt generelt i samfundet?

Jeg kan nævne to personlige erfaringer, som kunne tale for forslaget:

I 1960’erne arbejdede jeg på en stor arbejdsplads med mange kategorier af medarbejdere; man indførte på den tid du-formen over hele linien, mellem høj og lav, mellem teknikere og bogligt personale. De fleste kolleger i min afdeling var dus med afdelingschefen. Jeg var imidlertid Des med ham, og følte det som en klar fordel, når jeg var uenig med ham. De andre skændtes med ham – jeg havde fordelen af den distance og krav på gensidig respekt, der ligger i at sige De til hinanden.

I min tid som gymnasielærer på en skole med en god og uformel omgangstone har jeg undertiden haft elever, der kom fra en Rudolf Steiner skole, hvor elever og lærere ikke var dus. Det var høflige og socialt velfungerende elever med selvrespekt såvel som respekt for læreren, og lige så lidt underdanige som de elever, der i folkeskolen havde været vant til at sige du til lærerne.

Mon der i en krisetid med høj (ungdoms)arbejdsløshed kan skabes  ro og respekt blandt  spanske unge  ved at genindføre en sproglig markering af høflighed og respekt – eller skal der mere til, og i så fald hvad?

Lovforslag om læreren som øvrighedsperson

Esperanza Aguirre, der er præsident for Madrid-regionen, ligger helt på linie med Folkets Forsvarer, når hun nu kommer med et lovforslag, der går ud på at give lærerne status af “offentlig myndighed”. Dermed skal lærerne automatisk betragtes som sandfærdige og ufejlbarlige, og et angreb eller forsøg på at angribe en lærer skal behandles som en alvorlige lovovertrædelse.

Fuente: El Mundo

Fuente: El Mundo

Denne nye “Ley de Autoridad del Profesor” skal ses på en baggrund af stigende terror, trusler og overfald på lærere og deraf følgende psykisk betingede sygemeldinger.

Man håber på, at truslen om en straf på mellem et og fire års fængsel kan afholde de unge fra ethvert forsøg på fysisk eller psykisk aggression. Desuden vil princippet om ufejlbarlighed styrke lærerens magt i klasseværelset.

Dette lovforslag er imidlertid ikke uproblematisk. Først og fremmest fordi det forudsætter, at lærerne selv lever op til kravet om ufejlbarlighed og sandfærdighed. For hvis en lærer lægger fysisk eller psykisk pres på eleverne, vil den pågældende i ly af sin nye status som “offentlig myndighed”  uantastet kunne begå overgreb. Det er i forvejen vanskeligt at belyse sager om f.eks. seksuelt misbrug, og hvis lærerens ord får juridisk større vægt end elevens, vil det blive så godt som umuligt at komme igennem med en klage.

En anden svaghed er, at forslaget fokuserer på straffeforanstaltninger. Man diskuterer ikke de psykologiske, miljømæssige eller familiære årsager til, at nogle unge opfører sig aggressivt i skolen, og man drøfter ikke mulighederne for at påvirke eleverne positivt.

Fuentes:

Defensor del pueblo: el tuteo al maestro es el germen del botellón
El Defensor del pueblo culpa a los padres de episodios como el de Pozuelo
El PP a favor de eliminar el tuteo en las clases
La falta de autoridad, germen del botellón
Aguirre propondrá hoy otorgar a los profesores la condición de autoridad

El burka no es patriótico

¿Qué pensarías si mañana un político del PP o el PSOE se levantara en el parlamento para proponer la ilegalización del burka porque es antiespañol? ¿Chistoso? Imagina que dejamos de discutir si el burka es un símbolo religioso o simplemente una forma de represión de las mujeres musulmanas y centramos la cuestión en si el burka es patriótico o no y si, como algo antiespañol, debería prohibirse. Esto está ocurriendo en Dinamarca.
Comienza el curso político danés y el nuevo portavoz de integración del partido de derechas Conservador (Konservativ), Naser Khader, anuncia que va a presentar una proposición de ley encaminada a la prohibición tanto del burka, el que lleva la red por delante de los ojos, como del niqab, el que es completamente negro y deja una ranura abierta a la altura de los ojos. Lo chocante de la propuesta es uno de los principales argumentos esgrimidos en ella: “ el burka no es danés” (udansk) o quizás en una traducción más adecuada, es antidanés. Sólo en segundo lugar debe prohibirse como forma de represión para las mujeres y en última instancia, porque representa un problema de seguridad.

Sin entrar a considerar si el burka debe prohibirse o no, argumentar que esta prenda es antidanesa, en resumidas cuentas, que no es patriótica, que no forma parte de lo que entendemos por Dinamarca, tiene cierto regusto a los pasados días de la época franquista, guarda cierta familiaridad con el concepto de antiespañol usado para tildar algo de no deseable o simplemente para que esto fuera prohibido. Pero mientras en España se abusaba del concepto de patria, de identidad española (o españolismo) y de su opuesto lo “antiespañol” dentro de un contexto de dictadura de carácter fascista, en el caso de Dinamarca hablamos de un país de larga tradición democrática y de lucha por las libertades sociales. El uso reiterado de esta clase de argumentos suena por tanto sorprendente y, cuando menos, preocupante.

Lo más doloroso de la argumentación de este político danés es que con ella se pretende, simple y llanamente, sembrar una vez más la polémica en un país donde el ambiente ya está suficientemente caldeado en todo lo relacionado con la minoría musulmana que vive en él. De hecho, es prácticamente imposible encontrar en Dinamarca mujeres vestidas con el burka. Todo ello ha llevado a trivializar el debate con argumentos vacíos que no se centran ni en el auténtico problema, la represión de la mujer en el Islam, ni en la finalidad última de la propuesta, limitar un poco más la integración de los musulmanes y su religión en la sociedad danesa.

Argumentos a favor y en contra

En la misma tónica que el patriotismo del burka, se ha apoyado su prohibición, entre otros, con estos dos argumentos:

Brian Mikkelsen, Ministro de Justicia danés: “Pensamos que es una buena idea porque se tienen que poder ver los ojos y la cara de la gente cuando dos personas se comunican. También trata sobre la seguridad viaria, cuando se conduce un coche, se ha de poder mirar para todos lados.”
Imagino que también se prohibirá la fea costumbre de dejarse puestas las gafas de sol mientras se está hablando con alguien….

Naser Khader, portavoz de inmigración del partido conservador: “No queremos tener burkas en Dinamarca. Simplemente no podemos aceptar que algunos de nuestros ciudadanos vayan con la cara tapada.”
Si esa es la intención de la propuesta supongo que también serán prohibidos los pasamontañas, las máscaras de carnaval y llevar la bufanda demasiado subida cuando también se usa gorro. Las bandanas atadas a la altura de la nariz, por supuesto, también tendrán que estar en la ley.

Fuentes:

Kejserens nye Burka
Naser Khader vil forbyde burkaen
Forbud hesten o g-streng
Skal Khader sendes hjem til Syrien?

Por esto no hay que trivializar la cuestión del burka:

Vidas bajo un burka – Ramón Lobo

Ung: som set på Facebook

For tiden kører der en kampagne fra “el Defensor del Menor” (børneombudsmanden) i Spanien, der skal advare unge mod konsekvenserne af at lægge personlige oplysninger og fotos ud på nettet, f.eks. i Facebook.

Kampagnen skyldes en stadigt voksende bekymring hos forældre og myndigheder, der ser hvordan de virtuelle sociale netværk gør det nemmere for sex-misbrugere at kontakte deres ofre. PP-politikeren Alfonso Alonso påpeger desuden, at intet forhindrer de unge i at blive udsat for stadig mere voldelig påvirkning fra de nye medier.

Kampagnen “antes de colgar tu imagen en la red, piénsalo” (Tænk dig om, før du lægger dit foto på nettet) er i samklang med andre initiativer, såsom forslag om, at unge under 15 år ikke skal kunne oprette profiler i et forum som Facebook, eller at mindreårige skal have deres forældres samtykke.

Således skal man f.eks. være over 14 år for at kunne oprette en profil på Tuenti, det mest populære forum for unge spaniere i øjeblikket. De brugere, som mistænkes for at lyve om deres alder, bliver bedt om en fotokopi af deres nationale identitsbevis, ellers bliver profilen slettet.

Kilder:

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Internet/inofensivo/chavales/elpeputec/20090610elpmad_8/Tes

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/preso/anos/Facebook/elpeputec/20090903elpeputec_2/Tes

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Tuenti/deja/fuera/menores/anos/elpeputec/20090706elpeputec_5/Tes

Gode råd om hvordan du ruster dit barn til en mere sikker trivsel på nettet

Barcelona og Madrid to af verdens lykkeligste byer

Det er helt rart, når ens egen opfattelse bliver bekræftet: “Spanien er et lykkeligt sted”: Det amerikanske tidsskrift Forbes, som excellerer i rekorder, bringer en liste over verdens 10 lykkeligste byer, med Barcelona på 3. plads og Madrid som nr. 6; men der er minsandten hverken en dansk eller nordisk by med blandt de “10 lykkeligste byer”.

Kilde: Kompas travel

Kilde: Kompas travel

Barcelona, verdens 3. lykkeligste by, er blevet valgt, fordi den kan defineres som “den klassiske Middelhavs-by”. Man fremhæver det varme klima, det intense kulturliv – og en af verdens førende fodboldklubber. Madrid kommer ind på sjettepladsen takket være sin “vibrerende kultur” og høje levestandard.

Personligt undrer undersøgelsens ophavsmand Simon Anholt sig over, at der ikke kom en italiensk by på hitlisten, for han synes, at madrilenerne ser dystre ud! Men han bemærker også, at analysen redegør for, hvor man kunne forestille sig at leve. De lokale er ikke blevet spurgt, hvordan de har det med at bo, hvor de bor.

Kilde: Softguides

Kilde: Softguides

Jeg synes, det er helt berettiget, at Spanien figurerer to gange på top-10-listen, men helt personligt ville jeg ikke vælge en af de største spanske byer, hvor livskvaliteten i høj grad følger betalingsevnen. Jeg ville stemme på en historisk by som León i Castilien eller Cáceres i Extremadura, hvor mangfoldige kulturelle initiativer blomstrer, hvor man kan færdes afslappet i den imponerende historiske bymidte, og nyde spændende lokale specialiteter i de små barer, hvor ens venner også finder hen, og man kan snakke om løst og fast. Byer, hvor weekenden er rig på oplevelser for alle indbyggere, og hvor der stadig findes små specialbutikker, hvis indehavere rådgiver kunderne personligt og med en faglig stolthed og viden, som bunder i årtiers engagement i området. Og byer, der ikke er større, end at man hurtigt kommer ud i prægtige landskaber.

Listen over verdens 10 lykkeligste byer: Río de Janeiro, Sydney, Barcelona, Amsterdam, Melbourne, Madrid, San Francisco, Rom, Paris og Buenos Aires,  er resultat af en markedsanalyse, foretaget af GfK Custom Research North America og Simon Anholt, der har udspurgt 10.000 personer i en snes lande.

Kilde: http://www.forbes.com/2009/09/02/worlds-happiest-cities-lifestyle-cities.html

Si estás en paro, cosa tuya

Mientras en España el gobierno quiere poner en marcha la controvertida subvención de 420€ para todos aquellos que no reciben ninguna prestación, la Ministra de Trabajo danesa, Inger Støjberg, ha dicho: “Es responsabilidad de cada uno prepararse para el caso de estar sin trabajo. Es una elección personal, contratar o no, un seguro de desempleo.”Desempleo seguro

Según los cálculos de la Confederación de Sindicatos de Dinamarca (LO), hay 71.000 daneses en paro sin ningún tipo de ingresos, es decir el 2,5 % de la población activa. Principalmente son jóvenes con menos de 29 años los que están exentos del subsidio de desempleo. Esto puede deberse a que tienen sus propios ahorros o que hay algún miembro en la familia que percibe un sueldo relativamente alto. El estado considera en estos casos, que la persona en cuestión tiene suficientes recursos para mantenerse y por ello no necesita de ayuda pública.

Aunque en un principio pueda resultar completamente lógico que sólo se tenga acceso a una subvención cuando no exista ningún otro medio de subsistencia, lo que resulta chocante es el salto de perspectiva realizado por la ministra para dar fin a la ayuda al desempleo. Ya no es el estado quien debe proteger, especialmente en tiempos de crisis, a aquellos que pierden su trabajo y por tanto su medio de subsistencia, es una responsabilidad personal haber contratado un seguro de desempleo o tener ahorros suficientes para mantenerse cuando vengan malos tiempos. Una asombrosa marcha atrás en política social en la que la solidaridad se deja de lado para dar lugar al “cada uno es responsable de sí mismo”.

Contrasta esta concepción del papel del estado, cada vez más extendida entre el gobierno de derechas danés, con la tendencia del partido socialista en España a derrochar en subvenciones. Esta dispar situación parece un claro ejemplo del “ni tanto, ni tan calvo”.

EspiralPor un lado, la creencia en el estado del bienestar obliga a la solidaridad, a sostener con el esfuerzo tributario de todos los ciudadanos a los enfermos, los discapacitados, los que necesitan formación, los que necesitan una oportunidad, a los que las circunstancias sitúan en un mal momento… Pero esto no quiere decir que la única vía para hacerlo sea la subvención directa. Se trata únicamente de una solución a corto plazo de la que se suelen beneficiar no sólo los que lo necesitan, sino también los aprovechados acostumbrados a vivir de ella, los del “no voy a ser yo menos” que teniendo de sobra no desperdician la oportunidad de tener un poco más.

Por otro, se puede atribuir la plena responsabilidad al ciudadano sobre sí mismo para encontrar un modo de sobrevivir cuando vengan mal dadas, pero es difícil imaginar como alguien puede evitar, por ejemplo, que llegue un día en que por un accidente no se pueda seguir trabajando, caer en una depresión y necesitar una baja, ser despedido por la crisis económica y no poder encontrar un nuevo trabajo en meses… Sin el colchón salvavidas del estado, detrás de un tropiezo sólo espera la miseria y en nuestra sociedad es imposible escalar desde el fondo del pozo.

Clases de educación sexual desde los 12 años

En la escuela Tove Ditlevsens de Copenhague han decidido implantar clases de educación sexual en sexto de primaria. En ellas, los alumnos de 12 años del centro tienen la oportunidad de aprender sobre flirteo, masturbación y las peculiaridades y diferencias de la anatomía femenina y masculina.

Fuente: Politiken

Fuente: Politiken

Maya Degn Litrup, la profesora que imparte las clases, opina que es la edad adecuada para comenzar a recibir este tipo de instrucción, es el momento en que los niños se convierten en jóvenes: “Se producen muchos cambios físicos y hormonales y es muy confuso para muchos de ellos. Les salen granos, comienzan a oler a sudor en las axilas y la mitad de las chicas ya tienen la regla”. De hecho, en opinión de Suzanne Bjerregaard, directora de la fundación danesa Sexo y Salud: “Los niños saben mucho o, en cualquier caso, han oído hablar de penetración, sexo anal y sexo con animales. Por medio de la publicidad y la televisión, experimentan la sexualidad y ven a gente desnuda desde muy temprano”. De hecho, un estudio de dicha fundación muestra que el 92% de los adolescentes de entre 12 y 18 años ha visto porno.
El propósito de la escuela Tove Ditlevsens es crear un ambiente aséptico donde hablar de sexualidad sin prejuicios, según Maya Dengn Litrup: “Es difícil preguntar a tus padres cosas como qué es el flujo”.
Dado que la edad media en Dinamarca para mantener relaciones sexuales por primera vez son los 16,5 años, tanto expertos como autoridades conminan a escuelas y padres a hablar abiertamente sobre sexo para que los niños puedan tener toda la información que necesitan. De esta manera quizás se puedan enmendar algunas de las cifras negativas mostradas por los últimos estudios sobre sexo y adolescentes:

El 41% de los adolescentes practican sexo sin protección

El 25% de los chicos y el 10% de las chicas entre 15 y 24 años piensan que está bien tener sexo sin protección.

El 10% de los adolescentes entre 15 y 24 años contrae Clamidia.

Un tercio de los adolescentes sexualmente activos prefieren contraer una enfermedad de transmisión sexual que pasar la vergüenza de comprar condones. Por eso un cuarto de los adolescentes se contagian de alguna ETS antes de cumplir 25.

Fuentes:

Til seksualundervisning i 6.b
Sådan tager du sex-snakken med dit barn
Unge tør ikke købe kondomer
For tidlig debut giver et dårligt sexliv

Personalmente me pregunto, a los 12 años ¿ no es muy temprano para hablar de sexo?, ¿para saber ya todo lo necesario? ¿No es demasiado pronto para empezar a practicar, a pensar en sexo?

Supongo que a esa edad tenía preguntas, pero mis fantasías no llegaban más allá de besos románticos. Quizás yo era una pardilla, o quizás eran otros tiempos…

¿Hay que dar clases de sexualidad para que estén preparados y esperar a la vez que no empiecen a mantener relaciones sexuales a los 12 años, o los 12 años se ha convertido en una edad perfectamente normal para el sexo?

Lo contado más arriba ¿es algo exclusivo de Dinamarca o se puede decir que  España la relación adolescentes/sexo es la misma?