Statsløn for at passe familiens gamle i hjemmet

27 september, 2009 0 Af Sonia

I Spanien har man tradition for at tage sig af sine forældre, når de bliver gamle. I et spansk hjem bor bedstemor eller bedstefar ofte sammen med sine børn og børnebørn og tager del i familiens dagligliv. De gamle flytter hjem til deres børn, når de føler, at helbredet svigter, eller ensomheden bliver for streng. Så lyder det: “hør nu, far, du må komme og bo hos os, der får du det bedre.” Det drejer sig ikke bare om, at man tager et ansvar på sig, man føler også at det er på tide at gengælde forældrenes omsorg i alle årene. Nu, hvor de bliver gamle og ikke kan klare sig selv, bliver rollerne byttet om, og børnene må tage sig af forældrene.

Fuente: Coastal.com

Fuente: Coastal.com

Der opstår imidlertid problemer, når bedstemors eller -fars helbred bliver konstant plejekrævende. Så er det, man må overveje, om han eller hun ville blive passet bedre på et plejehjem. Men der er mangel på offentlige plejehjem, og de private koster mere, end hvad en gennemsnitsfamilie har råd til. Derfor bliver mange plejekrævende gamle hos familien, og opgaverne som sygeplejerske/ledsager/personlig plejer varetages af familiens kvinder, som efterhånden er fuldtidsbeskæftiget med omsorgen for den gamle.

Dette grundlæggende træk i det spanske samfundsmønster blev taget i betragtning i den lov, der trådte i kraft i januar 2007: LAAD, Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (Lov om fremme af personlig selvstændighed og omsorg for plejekrævende personer). I denne lov figurerer de såkaldte “ikke-professionelle plejere/omsorgspersoner”. Men ville anerkende indsatsen fra disse mennesker, der tilbragte al deres tid med at tage sig af plejekrævende gamle eller handicappede, og således give dem adgang til en økonomisk kompensation i form af en slags beskeden løn med social- og sygesikringsbidrag. Tanken var, at denne ydelse skulle gælde i undtagelsestilfælde, hvor offentlig omsorg ikke var tilgængelig, f.eks. på landet, og desuden er den tidsbegrænset.

Nu, to år efter lovens ikrafttræden, viser det sig dog, at denne foranstaltning hverken er en undtagelse eller tidsbegrænset. Statistikken viser, at 51% af den støtte, der gives til plejekrævende personer, udbetales som løn til kvinder, der passer gamle i hjemmet.

Fuente: 60segundosrd.com

Fuente: 60segundosrd.com

For den offentlige administration er denne “plejeløn” billigere end driften af en plejehjemsplads, og derfor udnyttes loven langt ud over sin bestemmelse i mange af Spaniens selvstyrende regioner. Faktisk har regionen Castilla y León beregnet, at hvis man dér gav samme antal ”plejelønninger” som landsgennemsnittet, ville man kunne spare 6.1 millioner euro om måneden.

Samtidig styrkes opfattelsen af kvinden som den, der skal passe og pleje hele familien. Montserrat Muñoz fra IU (venstrefløjspartiet Izquierda Unida) udtaler, at “de fleste af plejepersonerne er kvinder, hvilket fastholder dem i den rolle, de altid har haft”. Marisol Pérez, fra PSOE, udtaler, at “der endnu ikke er tilstrækkeligt med institutionspladser, men der eksisterer stadig en familiekultur: denne opgave udføres af mange kvinder, og nogle af dem ønsker at blive ved. Der skal et generationsskifte til for at ændre denne skik”.

Som næsten alle offentlige initiativer har støtten til familiens egne omsorgspersoner med tiden vist sig at have to facetter. Den positive side er, at der er blevet givet støtte til de mennesker, der har forladt arbejdsmarkedet og ofret deres fritid for at tage sig af deres kære, de gamle og de handicappede. Det beskedne plejevederlag er særdeles kærkomment for nogle familier, hvis økonomi er meget trængt. Bagsiden af medaljen viser, hvordan den smukke tradition med at tage sig af forældrene, når de bliver gamle, i flergenerationsfamilier, hvor de nye medlemmer beriges af de ældres erfaring og kundskaber, udnyttes af det offentlige til at spare penge og systemet placerer på ny kvinderne i traditionelle roller, som de åbenbart aldrig vil komme fri af.

Kilder og supplerende oplysninger om loven:

Ministerio de Sanidad y Política Social – IMSERSO, información sobre la LAAD
Ley de dependencia: http://www.laleydeladependencia.com/
Folleto ley de dependencia de CC.OO
La ley de dependencia perpetúa el cuidado de ancianos en casa
Entra en vigor la ley de dependencia que afectará a más de un millón de personas: Artikel om lovens ikrafttræden, og hvorledes den vil omfatte over 1 million personer.

Et humoristisk indslag: Statslønningsværdige Spaniere.