Tilbage til 120 km/t på de spanske motorveje

Tilbage til 120 km/t på de spanske motorveje

30 juni, 2011 0 Af Sonia

I marts måned besluttede den spanske regering at nedsætte den maksimale hastighedsgrænse på motorveje til 110 km/t for at spare brændstof. Den gang nåede oliepriserne historiske højder: $ 110 for en tønde råolie, og det kunne landets økonomi ikke bære.

I de fire måneder med den lavere hastighedsgrænse er der sparet 450 millioner euro, benzinforbruget er faldet med næsten 6% i forhold til de samme måneder sidste år, og der har været færre trafikulykker. Ikke desto mindre har regeringen besluttet at ophæve denne forholdsregel, selv om de anerkender dens succes. Hvordan kan det dog være?

Foto: Alberto Dilolli, elmundo.es

Ifølge indenrigsminister Alfredo Pérez Rubalcaba “giver det ikke længere mening”, fordi “omstændighederne har ændret sig”. Prisen på råolie er nede på $ 106 pr. tønde, og man forudser et yderligere fald.

Det er værd at notere sig, at prisfaldet skyldes, at Det Internationale Energi Agentur (IEA) har besluttet at udbyde 60 millioner tønder olie fra deres strategiske reserver for at opveje manglen på olie fra Libyen. Det er kun tredje gang i IEA’s historie, at det har været nødvendigt at bruge af reserverne, og dette skridt giver aldeles ikke grund til optimisme.

I øvrigt må man tage i betragtning, at den almindelige forbruger ikke mærker svingningerne i prisen pr. tønde råolie. For ham eller hende er det benzintankens pris, der tæller. Ifølge officielle EU-kilder kostede en liter 95 oktan-benzin i Spanien 1,284 euro i uge 8, og i denne uge 26 solgtes den til 1,323 euro. Diesel er steget fra 1,247 til 1,272 euro. I dag koster det altså mere at tanke op end den gang i marts, da vi måtte til at sænke hastigheden.

For den nuværende regering har nedsættelsen af den maksimale hastighed på motorvejene været et af de mest upopulære initiativer. For få dage siden viste en rundspørge fra det spanske trafiksikkerhedsråd (Fundación Española para la Seguridad Vial), at 55% af bilisterne var imod at forlænge begrænsningen. En af de vigtigste grunde var, at bilisterne ikke kunne se nogen tydelig hensigt eller formål med hastighedsbegrænsningen.

Cambio de señales de tráfico

Fuente: Autoescuela Gong

Det er uden tvivl en grundlæggende svaghed, at de almindelige borgere aldrig har fattet, hvorfor de skulle køre langsommere, de har bare set beslutningen som et lune eller en fiks idé fra regeringens side.

Det er heller ikke så nemt at se meningen, for vi taler om økonomiske facts, som man skal være lidt af en specialist for at analysere.

Ifølge industriminister Miguel Sebastián “forbløder den spanske økonomi” på grund af afhængigheden af importeret brændstof. Olieimporten tegner sig for 25 milliarder euro, dvs. 62%  af underskuddet på den spanske handelsbalance.

Mariano Marzo, geologi-professor ved instituttet for energi-ressourcer på Universitetet i Barcelona, oplyser, at de fem europæiske lande, hvor udlandsgælden er vokset mest, er præcis dem, der er mest afhængige af olieimporten. Vi taler om  Irland, Grækenland, Spanien, Portugal og Italien. I Spanien står olie og benzin for 50% af energiforsyningen, mens gennemsnittet i EU er på 37%.

Hvis nedsættelsen af maksimums-hastigheden var blevet ledsaget af en bevidstgørende oplysningskampagne, kunne initiativet måske være fortsat, som al fornuft tilsiger. Tallene viser tydeligt dets succes, og alligevel tør den regering, som snart står til valg, ikke stå ved denne beslutning, der er lige så omstridt som anti-tobaks-loven. Det er åbenbart vigtigere at gøre sig gode venner med vælgerne end at spare på valutaen og den fossile energi.

Desværre tyder alt på, at vi endnu en gang kommer til at se, hvordan den sunde fornuft og hensynet til trafiksikkerhed, miljø og ressourcer, taber kampen mod de politiske interesser, specielt nu hvor alle ruster sig til parlamentsvalget.

Kilder:

Pérdida de una oportunidad
Un gobierno dividido decide volver a los 120 por hora pese al ahorro
El gobierno se inclina por levantar el límite de 110 por la caída del petróleo
El aumento de las multas de tráfico confirma el frenazo del efecto de los 110
El 55% de los conductores están en contra de que se prorrogue la limitación de velocidad a 110
El gobierno decide establecer nuevamente el límite de velocidad a 120
España no puede soportar un barril de petróleo a 100 dolares
Zapatero apela a la reducción de accidentes para justificar el nuevo límite de velocidad
El gobierno da marcha atrás: la velocidad máxima vuelve a 120 km/h
“Como la medida ha funcionado bien, la suprimimos”